Godsdienstonderwijs

Op ’t Skitteljacht is ieder kind welkom, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. En als u dat wilt is er ook de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstig vormingsonderwijs.
Dit is er om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, te ervaren wat het geloof in het leven kan betekenen en van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Voor ouders is in de wet de mogelijkheid vastgelegd dat kinderen deze lessen godsdientige vorming kunnen krijgen op de openbare basisschool. Zo ook voor uw kind op ’t Skitteljacht.
Voorheen werden deze lessen georganiseerd door de Hervormde Gemeente te Hoogkarspel, maar sinds 1 augustus 2009 worden deze lessen georganiseerd vanuit het landelijk dienstencentrum voor GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs).

Op ’t Skitteljacht worden deze lessen gegeven door mw. Daphne Maréchal, leerkracht GVO en eigenaresse van Bureau Daphne, een adviesbureau voor onderwijs en levensbeschouwing. Zij heeft jarenlang lesgegeven op diverse basisscholen en is zich sinds 2008 meer gaan richten op de levensbeschouwelijke lessen.