Ouderraad

De ouderraad en haar taak

’t Skitteljacht heeft een ouderraad, die op de Algemene Ouderavond gekozen worden door de aanwezige ouders.

De ouderraad stelt zich tot taak:

  • De bloei van de school te bevorderen;
  • De interesse voor de school bij de ouders te bevorderen;
  • Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de school;
  • De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding.

Verder beheert de penningmeester het geld van de ouderbijdragen en schoolreisjes. Ook festiviteiten die op school plaats vinden zoals Sinterklaas, Kerst, e.d. worden mede door de ouderraad georganiseerd.

Namens het team neemt een leerkracht deel aan de vergaderingen van de ouderraad.

Samenstelling ouderraad 2023-2024

  • Annelie Baas-Wagenaar (voorzitter)
  • Anita Mol (penningmeester)
  • Bianca van Wijk
  • Enas Alsawah
  • Tessa Bonnema
  • Bianca Haakman (team)