Bij ons op school werken wij met Taal in blokjes. Dit is een methode die onze spelling-, taal- en leesmethode ondersteuning geeft. De kinderen leren hierdoor een woord te verdelen in klanken en letters en denken bewuster na over de schrijfwijze van een woord, waardoor de spellingsregels worden begrepen en de kinderen beter leren spellen.